Informacje

Centralizacja informacji

Dzięki oprogramowaniu SoniqProject wszystkie kluczowe informacje związane z danym projektem są przechowywane w jednym miejscu, co ułatwia dostęp do nich dla całego zespołu.

Łatwe śledzenie postępów

SoniqProject umożliwia śledzenie postępów w realizacji projektu w czasie rzeczywistym, co pozwala kierownikowi projektu szybko reagować na ewentualne opóźnienia czy problemy.

Automatyzacja procesów

Dzięki SoniqProject możliwe jest automatyzowanie wielu rutynowych zadań, co zaoszczędza czas zespołów projektowych i pozwala skupić się na najważniejszych zadaniach.

Możliwość współpracy

SoniqProject umożliwia łatwą współpracę pomiędzy członkami zespołu, nawet jeśli pracują zdalnie.


Dane

Analiza danych

Oprogramowanie dostarcza różnego rodzaju raporty i analizy, które pomagają kierownikowi projektu lepiej zarządzać zasobami, śledzić wyniki oraz podejmować racjonalne decyzje, diagnozować i reagować na zagrożenia projektowe.

Indywidualna konfiguracja

Dzięki SoniqProject możesz samodzielnie budować słowniki i branżową nomenklaturę, co pozwala prowadzić projekty zgodnie ze specyfiką Twojej branży.

Kontrola dostępu

Oprogramowanie umożliwia udostępnianie całych lub wybranych obszarów projektowych dla zespołów lub klientów.

Zespoły projektowe

Buduj dowolne zespoły projektowe, planując im prace oraz przydzielając zadania do konkretnych osób.

Projekty

Budżet

Kontroluj cash-flow pojedynczych projektów oraz całej firmy, analizuj poziom kosztów poniesionych w stosunku do zaplanowanych oraz dopilnuj nierozliczonych faktur.

Ryzyka projektowe

Dzięki SoniqProject zawsze wiesz, czy jesteś w stanie dotrzymać terminu zakończenia projektu, bazując na dotychczasowym przebiegu prac

Oszczędzaj czas

Najważniejsze informacje o realizowanych pracach znajdują się w jednym miejscu i mogą być na bieżąco aktualizowane przez pracowników, co pozwala skrócić czas poświęcany na sprawy organizacyjne.

Automatyczne powiadomienia

Program sam podpowiada o zbliżających się terminach, przekroczeniach budżetu, spóźniających się kontrahentach czy fakturach do zapłaty, co pozwala szybko reagować na problemy.

Realizacja

Plan kosztów i przychodów

SoniqProject pozwala wyświetlić wszystkie zaplanowane wydatki i spodziewane przychody dla całej organizacji lub działu na najbliższe miesiące, co umożliwia podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących płynności finansowej.

Wizualizacja stanu realizacji

Na jednym ekranie można wyświetlić wszystkie projekty realizowane oraz te, które jeszcze czekają na realizację, co znacząco skraca czas planowania kolejnych działań.

Obsługa faktur

SoniqProject zapewnia zestawienia faktur zakupu i sprzedaży w jednym miejscu, z oznaczeniem przeterminowanych lub zbliżających się do terminu płatności.

Baza kontrahentów i dostawców

Zbuduj bazę kontrahentów i danych teleadresowych w jednym miejscu.


Rozpocznij teraz efektywne zarządzanie projektami z SoniqProject i przekonaj się, jak wiele korzyści może przynieść Twojej organizacji!