#wdrozenieSQP no.01


Każdy krok na drodze do perfekcji w zarządzaniu projektami w firmie budowlanej jest ważny i cenny, niezależnie od tego, jak mały czy wielki jest. 

Emocje towarzyszące historii wdrożenia aplikacji pokazują nam, że siła motywacji i determinacji może przenieść góry.

POZNAJ HISTORIĘ

Zajrzyjmy do historii wdrożenia SoniqProject do zarządzania projektami w firmie budowlanej o profilu usługowym.
Kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się z przedstawicielami firmy budowlanej, ich głównym problemem było skuteczne zarządzanie projektami. Zauważyliśmy, że kontrola realizacji zadań, raportowanie postępu i rozliczanie pracowników były kluczowymi obszarami wymagającymi usprawnienia. Po przeprowadzeniu szczegółowych wywiadów oraz analizie ich bieżących procesów zarządzania projektami, udało nam się lepiej zrozumieć ich potrzeby i cele.

Po zrozumieniu wymagań klienta przystąpiliśmy do projektowania rozwiązania. Zaproponowaliśmy taką parametryzację SoniqProjec, która umożliwiłaby efektywną kontrolę realizacji zadań, raportowanie postępu prac oraz tygodniowe rozliczanie pracowników. Skoncentrowaliśmy się na dostarczeniu intuicyjnego interfejsu użytkownika, który zapewniłby łatwą nawigację i minimalizował czas nauki.

Po zakończeniu procesu parametryzacji przystąpiliśmy do fazy wdrażania. Zaczęliśmy od szkolenia personelu firmy w obsłudze nowej aplikacji aby zapewnić, że wszyscy pracownicy mieli wystarczającą wiedzę i umiejętności do korzystania z nowego narzędzia.​

Po pierwszym etapie wdrażania rozpoczęliśmy testowanie w środowisku produkcyjnym. Regularnie zbieraliśmy opinie od użytkowników i dostosowywaliśmy aplikację zgodnie z ich feedbackiem. Dzięki temu mogliśmy zapewnić, że ostateczne rozwiązanie spełniało wszystkie wymagania klienta.

Po zakończeniu procesu testowania przystąpiliśmy do pełnego wdrożenia aplikacji w firmie budowlanej. Zapewniliśmy wsparcie techniczne i pomoc w przejściu z dotychczasowych metod zarządzania projektami na nowe rozwiązanie. W tym czasie monitorowaliśmy także funkcjonowanie aplikacji, aby szybko reagować na ewentualne problemy i zapewnić płynne działanie systemu.​

Dzięki nowej aplikacji firma budowlana zyskała lepszą kontrolę nad realizacją zadań, możliwość szybkiego raportowania postępu prac oraz skuteczne tygodniowe rozliczanie pracowników. Wprowadzone zmiany przyczyniły się do zwiększenia efektywności pracy oraz poprawy relacji z klientami poprzez terminowe dostarczanie projektów.​