#wdrozenieSQP no.03


Oto historia wdrożenia aplikacji SoniqProject do zarządzania projektami w firmie inżynieryjnej specjalizującej się w projektowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla przemysłu energetycznego.

POZNAJ HISTORIĘ

Zajrzyjmy do historii wdrożenia SoniqProject do zarządzania projektami w firmie inżynieryjnej.
Nasza przygoda rozpoczęła się od spotkania z zespołem zarządzającym firmą inżynieryjną. Po przeprowadzeniu serii wywiadów z kluczowymi interesariuszami i analizie bieżących procesów zarządzania projektami, zrozumieliśmy, że najważniejsze dla nich jest skuteczne zarządzanie terminami, budżetami oraz rozliczanie pracowników i klientów. Dodatkowo, uwzględnienie nieobecności pracowników w harmonogramie projektu było kluczowym wymaganiem.

W oparciu o zebrane informacje przystąpiliśmy do dostosowania i parametryzacji aplikacji. Skupiliśmy się na stworzeniu systemu, który umożliwiłby ścisłą kontrolę nad terminami i budżetami realizowanych projektów. Opracowaliśmy także funkcjonalność umożliwiającą rejestrację nieobecności pracowników i automatyczne uwzględnienie ich w harmonogramie projektu. Wspólnie z zespołem inżynieryjnym zaprojektowaliśmy interfejs użytkownika, który był intuicyjny i łatwy w obsłudze.

Po zakończeniu procesu projektowania przystąpiliśmy do wdrażania aplikacji. Rozpoczęliśmy od szkoleń dla kluczowych pracowników firmy, aby zapewnić im pełne zrozumienie nowego narzędzia i umożliwić płynne przejście na nowy system zarządzania projektami. Dodatkowo, zapewniliśmy wsparcie techniczne oraz instrukcje obsługi, aby wszyscy użytkownicy mogli efektywnie korzystać z aplikacji.

Przed pełnym wdrożeniem przeprowadziliśmy dokładne testy aplikacji, aby upewnić się, że spełnia ona wszystkie wymagania klienta i działa bez zarzutu. Regularnie zbieraliśmy także opinie od użytkowników, aby dostosowywać aplikację do ich potrzeb i sugestii. Dzięki temu mogliśmy zapewnić ostateczne rozwiązanie, które idealnie spełniało oczekiwania firmy inżynieryjnej.

Po pomyślnym zakończeniu testów przystąpiliśmy do pełnego wdrożenia aplikacji w firmie. Zapewniliśmy ciągłe wsparcie techniczne i monitorowaliśmy funkcjonowanie systemu, aby szybko reagować na wszelkie problemy lub pytania użytkowników. Dzięki temu firma mogła płynnie przejść na nowy system zarządzania projektami bez zakłóceń w codziennej pracy.

Dzięki nowej aplikacji firma inżynieryjna osiągnęła znaczną poprawę w kontroli terminów i budżetów realizowanych projektów. Możliwość rejestracji nieobecności pracowników i uwzględnienia ich w harmonogramie przyczyniła się do lepszej organizacji pracy i optymalnego wykorzystania zasobów. Dodatkowo, precyzyjne rozliczanie pracowników i klientów przyczyniło się do zwiększenia efektywności finansowej firmy.