SoniqProject jako narzędzie do kontroli projektów osuszania budowli i zabezpieczeniu przed wilgocią.


Wyzwanie: Firma zajmująca się osuszaniem budowli potrzebowała narzędzia, które umożliwiłoby skuteczne zarządzanie projektami usługowymi, delegowanie zadań dla ekip oraz kontrolę terminu i budżetów. Istotne było również uwzględnienie rzeczywistych kosztów i przychodów, aby zapewnić dokładne rozliczenia projektów.

Rozwiązanie: Postanowiliśmy zaimplementować aplikację SoniqProject, która oferuje kompleksowe rozwiązania do zarządzania projektami, w tym planowanie, delegowanie zadań, kontrolę terminów i budżetów oraz monitorowanie kosztów i przychodów.
Najpierw przeprowadziliśmy szczegółową analizę potrzeb firmy, zrozumienie ich procesów biznesowych oraz oczekiwań względem nowego systemu. Określiliśmy kluczowe funkcjonalności, takie jak harmonogramowanie zadań, śledzenie postępu prac, zarządzanie zasobami oraz generowanie raportów finansowych.​

Na podstawie zebranych danych opracowaliśmy spersonalizowane rozwiązanie oparte na aplikacji SoniqProject. Dostosowaliśmy interfejs użytkownika oraz funkcjonalności aplikacji do specyficznych potrzeb firmy, zapewniając intuicyjną obsługę i łatwe dostosowanie do procesów biznesowych.

Przystąpiliśmy do wdrożenia aplikacji, zapewniając kompleksowe wsparcie techniczne i szkolenia dla pracowników firmy. Przeprowadziliśmy szkolenia z obsługi aplikacji, pokazując jak efektywnie korzystać z różnych funkcji, w tym delegowanie zadań, tworzenie harmonogramów, monitorowanie postępu projektów oraz generowanie raportów finansowych.

Po wdrożeniu przeprowadziliśmy testy funkcjonalne, aby upewnić się, że aplikacja działa zgodnie z oczekiwaniami i spełnia wszystkie wymagania klienta. W razie potrzeby dokonaliśmy drobnych poprawek i dostosowań, aby zapewnić optymalne działanie systemu.

Po udanych testach przystąpiliśmy do pełnego wdrożenia aplikacji w firmie. Zapewniliśmy wsparcie techniczne w czasie rzeczywistym i monitorowaliśmy funkcjonowanie systemu, aby zapewnić płynne działanie i szybką reakcję na ewentualne problemy.

Rozdział 6: Sukces  i efekty

Dzięki wdrożeniu aplikacji SoniqProject firma osiągnęła znaczną poprawę w zarządzaniu projektami usługowymi. Delegowanie zadań dla ekip stało się bardziej efektywne, a kontrola terminów i budżetów została zautomatyzowana. Dodatkowo, rzeczywiste koszty i przychody projektów były teraz dokładnie monitorowane, co pozwoliło na precyzyjne rozliczenia i optymalizację działań firmy.