#wdrozenieSQP no.02


Przenośmy się do historii wdrożenia aplikacji do zarządzania projektami w biurze projektowo-badawczym specjalizującym się w projektowaniu i zaawansowanej analizie konstrukcji budowlanych, zwłaszcza konstrukcji stalowych.

POZNAJ HISTORIĘ

Zajrzyjmy do historii wdrożenia SoniqProject do zarządzania projektami w  biurze projektowo-badawczym
Pierwszym krokiem w naszej historii było spotkanie z zespołem biura projektowo-badawczego. Podczas dyskusji z kierownictwem i kluczowymi członkami zespołu dowiedzieliśmy się, że ich głównymi priorytetami są kontrola terminów i budżetów projektów oraz możliwość precyzyjnego rozliczania pracy z pracownikami, zleceniobiorcami i klientami. Zrozumieliśmy również, że ze względu na specjalizację w konstrukcjach stalowych, system musi być elastyczny i dostosowany do specyfiki tego rodzaju projektów.

Na podstawie zgromadzonych informacji przystąpiliśmy do parameteryzacji SoniqProject. Zdecydowaliśmy się na stworzenie systemu, który umożliwi efektywne monitorowanie postępu projektów, kontrolę nad terminami i budżetami, a także łatwe rozliczanie pracy zarówno wewnętrznie, jak i w relacji z zewnętrznymi partnerami i klientami. Zadbaliśmy również o uwzględnienie specjalistycznych potrzeb biura projektowego, takich jak zaawansowane analizy realizowanych projektów i ich specyficzne wymagania.

Po zakończeniu projektowania przystąpiliśmy do fazy wdrażania aplikacji. Rozpoczęliśmy od szkoleń dla pracowników biura, zapewniając im kompleksową wiedzę na temat obsługi nowego systemu. Ponadto zapewniliśmy wsparcie techniczne, aby zapewnić płynne przejście z dotychczasowych metod pracy na nowe rozwiązanie.

Podczas testowania aplikacji zaangażowaliśmy pracowników biura, aby zbierać opinie i sugestie dotyczące funkcjonalności i użyteczności systemu. Regularnie dostosowywaliśmy aplikację SoniqProject, aby spełniała oczekiwania użytkowników i była zgodna z ich potrzebami, a także aby zapewnić zgodność z unikalnymi wymaganiami branżowymi.

Po udanych testach przystąpiliśmy do pełnego wdrożenia aplikacji w biurze projektowym. Zapewniliśmy ciągłe wsparcie techniczne oraz monitorowaliśmy funkcjonowanie systemu, aby szybko reagować na ewentualne problemy i pytania użytkowników. Dzięki temu firma mogła w pełni korzystać z korzyści wynikających z nowego narzędzia.

Rozdział 6: Sukces  i efekty

Dzięki nowej aplikacji SoniqProject biuro projektowo-badawcze zyskało pełną kontrolę nad terminami i budżetami realizowanych projektów. Możliwość precyzyjnego rozliczania pracy z pracownikami, zleceniobiorcami i klientami przyczyniła się do zwiększenia efektywności pracy oraz poprawy relacji z klientami i partnerami biznesowymi. Firma mogła również kontynuować swoją specjalizację w projektowaniu i analizie konstrukcji stalowych, korzystając z elastycznego i dostosowanego narzędzia do zarządzania projektami.