Wdrożenie aplikacji SoniqProject w firmie konsultingowo-doradczej

Wyzwanie:

Firma konsultingowo-doradcza potrzebowała narzędzia, które umożliwiłoby bieżącą kontrolę budżetów projektów, planowanie kosztów i przychodów oraz precyzyjne rozliczanie czasu pracy konsultantów, audytorów i szkoleniowców. Istotne było także uwzględnienie różnych stawek godzinowych dla poszczególnych osób oraz dostosowanie stawek do konkretnego projektu.

Rozwiązanie:

Postanowiliśmy zaimplementować aplikację SoniqProject, która oferuje zaawansowane możliwości zarządzania projektami, w tym kontrolę budżetów, planowanie kosztów i przychodów oraz elastyczne rozliczanie czasu pracy.Najpierw przeprowadziliśmy szczegółową analizę potrzeb firmy, zrozumienie ich procesów biznesowych oraz specyficznych wymagań dotyczących zarządzania projektami. Określiliśmy kluczowe funkcjonalności, takie jak elastyczne planowanie kosztów i przychodów, różnicowanie stawek godzinowych oraz indywidualne rozliczanie czasu pracy dla każdego projektu.​

Na podstawie zebranych danych opracowaliśmy spersonalizowane rozwiązanie oparte na aplikacji SoniqProject. Dostosowaliśmy interfejs użytkownika oraz funkcjonalności aplikacji do specyficznych potrzeb firmy, zapewniając łatwe planowanie kosztów i przychodów oraz precyzyjne rozliczanie czasu pracy.

Przystąpiliśmy do wdrożenia aplikacji, zapewniając kompleksowe wsparcie techniczne i szkolenia dla pracowników firmy. Przeprowadziliśmy szkolenia z obsługi aplikacji, pokazując jak efektywnie korzystać z różnych funkcji, w tym planowanie kosztów, rejestrowanie czasu pracy i generowanie raportów.

Po wdrożeniu przeprowadziliśmy testy funkcjonalne, aby upewnić się, że aplikacja działa zgodnie z oczekiwaniami i spełnia wszystkie wymagania klienta. W razie potrzeby dokonaliśmy drobnych poprawek i dostosowań, aby zapewnić optymalne działanie systemu.

Po udanych testach przystąpiliśmy do pełnego wdrożenia aplikacji w firmie. Zapewniliśmy ciągłe wsparcie techniczne w czasie rzeczywistym i monitorowaliśmy funkcjonowanie systemu, aby zapewnić płynne działanie i szybką reakcję na ewentualne problemy.

Rozdział 6: Sukces  i efekty

Dzięki wdrożeniu aplikacji SoniqProject firma konsultingowo-doradcza osiągnęła znaczną poprawę w zarządzaniu projektami. Bieżąca kontrola budżetów, elastyczne planowanie kosztów i przychodów oraz indywidualne rozliczanie czasu pracy przyczyniły się do zwiększenia efektywności operacyjnej i optymalizacji finansowej firmy.

Wdrożenie aplikacji SoniqProject przyniosło firmie konsultingowo-doradczej istotne korzyści w zakresie zarządzania projektami i rozliczania czasu pracy, co przyczyniło się do poprawy efektywności działania i zwiększenia konkurencyjności na rynku. Dało również możliwość bieżącego raportowania postępów realizacji projektów dla klientów. Firma uzyskała rzeczywisty obraz kosztów realizacji co przyczyniło bezpośrednio do lepszej wyceny kolejnych projektów, które stają się coraz bardziej rentowne.