Wdrożenie aplikacji SoniqProject w firmie działającej w branży fotowoltaiki i klimatyzacji


Wyzwanie: Firma usługowa specjalizująca się w branży fotowoltaiki i klimatyzacji potrzebowała narzędzia, które umożliwiłoby bieżącą kontrolę nad rentownością usług oraz efektywne delegowanie zadań dla ekip montażowych na terenie całego kraju. Istotne było także uzyskanie informacji o stanie realizacji usług w czasie rzeczywistym, włącznie z dokumentacją potwierdzającą zrealizowane prace, oraz kontrolowanie stanów magazynowych i rejestrowanie zużytych towarów i produktów.

Rozwiązanie: Rozwiązaniem okazała się aplikacja SoniqProject, która oferuje zaawansowane możliwości zarządzania projektami, kontrolę nad rentownością usług, monitorowanie stanów magazynowych oraz zarządzanie dokumentacją (np. protokołami odbioru).


Najpierw przeprowadziliśmy szczegółową analizę potrzeb firmy, zrozumienie ich procesów biznesowych oraz specyficznych wymagań dotyczących zarządzania. Określiliśmy kluczowe funkcjonalności, takie jak bieżąca kontrola rentowności, efektywne delegowanie zadań (również do osób które nie będą miały bezpośredniego dostępu do aplikacji SoniqProject), monitorowanie realizacji usług w czasie rzeczywistym oraz rejestrowanie zużycia towarów.​

Opracowaliśmy spersonalizowane rozwiązanie oparte na aplikacji SoniqProject. Dostosowaliśmy interfejs użytkownika oraz funkcjonalności aplikacji do specyficznych potrzeb, zapewniając łatwe delegowanie zadań, monitorowanie stanów magazynowych, rejestrowanie zużycia towarów i produktów oraz rejestrację dokumentacji.

W trakcie wdrożenia zapewniliśmy kompleksowe wsparcie techniczne i szkolenia dla pracowników. Przeprowadziliśmy szkolenia z obsługi aplikacji, pokazując jak efektywnie korzystać z różnych funkcji, w tym monitorowanie rentowności usług, delegowanie zadań oraz zarządzanie stanami magazynowymi.

Następnie przeprowadziliśmy testy funkcjonalne. Aplikacja SoniqProject musiała działać zgodnie z oczekiwaniami i spełniać wszystkie wymagania klienta. Dokonaliśmy na tym etapie drobnych poprawek i dostosowań, aby zapewnić optymalne działanie systemu.

Po zakończeniu procesu testowania przystąpiliśmy do pełnego wdrożenia aplikacji w firmie . Zapewniliśmy wsparcie techniczne i pomoc w przejściu z dotychczasowych metod zarządzania projektami na nowe rozwiązanie. W tym czasie monitorowaliśmy także funkcjonowanie aplikacji, aby szybko reagować na ewentualne problemy i zapewnić płynne działanie systemu.​

Rozdział 6: Sukces  i efekty

Dzięki wdrożeniu aplikacji SoniqProject firma usługowa osiągnęła znaczną poprawę w zarządzaniu projektami oraz kontrolowaniu rentowności usług. Bieżąca kontrola nad realizacją usług w czasie rzeczywistym, efektywne delegowanie zadań oraz precyzyjne rejestrowanie zużycia towarów przyczyniły się do zwiększenia efektywności operacyjnej i optymalizacji finansowej firmy.